Als het halen van een diploma minder vanzelfsprekend is

Asha Panday

Ik zet me in voor werknemers en werkzoekenden voor wie het halen van een diploma minder vanzelfsprekend is. Samen met jou als werkgever, werknemer of werkzoekende kom ik met creatieve oplossingen op het gebied van scholing. Ik kan je helpen met vragen over de trajecten Leven Lang Ontwikkelen op het gebied van taal, rekenen en met maatwerk-trajecten.

Wat kun je verwachten?

De scholingstrajecten waaraan ik werk, zijn voor praktisch geschoolden die vaak (nog) geen diploma hebben. De scholing is gericht op taalonderwijs Nederlands als eerste taal (NT1) en Nederlands als tweede taal (NT2), rekenen en digitale vaardigheden.

Bij het vormgeven van de scholing houden we rekening met het werk. Waar werk je? Welke kennis of vaardigheden wil je verder ontwikkelen? Dat brengen we in kaart om vervolgens het traject optimaal te laten aansluiten op de behoefte van cursist en werkgever.

Door goed te weten wat er speelt, kunnen we passende scholingstrajecten bieden. Om die reden maak ik met veel enthousiasme de verbinding met partners in de regio. Voor de doelgroep gaan we voor goede begeleiding én een betaalde baan. We werken daarom samen met het UWV, het WerkBedrijf, het Leerwerkloket en diverse werkgevers.

Voorbeelden uit de praktijk

Zo verzorgen we taalondersteuning op de werkvloer voor Roemenen en Litouwers die werken in de bouw. Ook trainen we hun collega’s als taalmaatjes. Deze collega’s spelen een belangrijke rol bij het oefenen en in praktijk brengen van de geleerde taalkennis.

Daarnaast is het voor onze docenten erg leerzaam om buiten de deuren van het roc aan de slag te gaan, zodat ze in verbinding staan met de veranderende praktijk. Cursisten waarderen dit enorm.

Aansluiten op een veranderende arbeidsmarkt

Ik zorg dat het opleidingsaanbod aansluit op het werkveld en de werknemers. Met de tool Regiobarometer houden we zicht op de ontwikkelingen van de regionale arbeidsmarkt. Elk kwartaal kijken we of de opleidingen matchen met de vaardigheden die in de praktijk nodig zijn. Dat geeft ons veel inzicht over de aansluiting op de arbeidsmarkt van nu en de toekomst.

Over mij

Na mijn studie Taal- en Cultuurwetenschappen begon ik bij ROC Nijmegen als docent Nederlands als tweede taal (NT2) en rekenen. Daarna werkte ik lange tijd op het Talencentrum van Defensie en organiseerde beroepsgerichte (taal-)trainingen voor medewerkers.

Sinds september 2020 ben ik adviseur Leven Lang Ontwikkelen bij ROC Nijmegen. Ik ben ook een van de adviseurs Leven Lang Ontwikkelen van Move to Match. Ik geef informatie en advies over mogelijkheden, nieuwe ontwikkelingen, opleidingstrajecten en subsidies op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen.