Maatwerk in onderwijstrajecten in Zorg en Welzijn

Claudia Koper

Je kunt me benaderen met vragen over scholingstrajecten in Zorg en Welzijn. Ik kan je in contact brengen met de juiste mensen. Ook kan ik met je meedenken over passende oplossingen voor je vragen over trajecten Leven Lang Ontwikkelen.

Een bak aan ervaring en expertise

Move to Match brengt twee roc's bij elkaar, Rijn IJssel en ROC Nijmegen. In beide organisaties zit een bak aan ervaring en expertise in de onderwijsteams. Ik werk bij het cluster Zorg en Welzijn binnen Rijn IJssel en ik heb gewerkt in het team Verpleegkunde als docent verpleegkunde. Op dit moment ben ik projectleider. We ontwikkelen een opleiding in de derde leerweg voor Verzorgende-IG. Daarnaast ben ik adviseur Leven lang Ontwikkelen.

Beide roc's bedienen het werkveld en hebben de expertise in huis om passende opleidingstrajecten te verzorgen en mee te denken met wat je als organisatie of werknemer wilt. Voor sommige mensen is een hele opleiding volgen niet altijd haalbaar. Het behalen van een certificaat of praktijkverklaring via een maatwerk-traject is dan een betere oplossing.

Flexibele scholingstrajecten

We kijken steeds hoe we opleidingstrajecten kunnen flexibiliseren zodat het voor de volwassen doelgroep interessant is. Er is veel vraag naar maatwerk, zodat mensen zich in hun werk kunnen ontwikkelen binnen dat wat ze graag doen. Wat willen werkgevers en wat willen werknemers? Die vragen zijn heel belangrijk om het onderwijs voor volwassenen vorm te geven. Vragen waar wij mee aan de slag gaan om goed en passend volwassenenonderwijs aan te bieden.

Uit de praktijk

Een aantal voorbeelden uit de praktijk: we verzorgen nu het keuzedeel Helpende plus en het mbo-certificaat C0054 'basis voor deskundige zorg' in samenwerking met een grote zorgorganisatie. Dit traject bieden we als maatwerk aan. Deelnemers ontvangen een certificaat na als ze hebben voldaan aan de voorwaarden.

En de kinderopvang loopt tegen een taaleis aan. Alle medewerkers moeten Nederlands hebben op niveau 3F. Zo hebben we een programma voor medewerkers van een kinderopvangorganisatie ontwikkeld waarbij ze deels online, deels op school kunnen leren en contact hebben met de docent die ze begeleidt.

Over mij

Vanuit mijn werk als docent heb ik ervaring met jezelf blijven ontwikkelen. Ik sta nooit stil. Ik blijf mezelf de vraag stellen: hoe kan ik me met de kennis die ik in huis heb, doorontwikkelen? Je werk verandert nu eenmaal. Jezelf een leven lang ontwikkelen is daarom voor mij heel belangrijk om je werk en jezelf iedere keer een stimulans te geven.