Move to Match-bijeenkomst: Samen voor een sterke arbeidsmarkt

In de Theaterkerk in Bemmel kwamen de stakeholders van Move to Match bij elkaar om in gesprek te gaan over de vraag hoe we de arbeidsmarkt in de regio met elkaar kunnen versterken. Radboud Dam, programmamanager LLO van OC&W hield een inspirerende speech over het belang van een leven lang ontwikkelen.

Move to Match is een samenwerking van Rijn IJssel en ROC Nijmegen en streeft naar regionale samenwerking met bedrijfsleven en instellingen. Het gezamenlijk doel is om met ons onderwijsaanbod aan te sluiten de opleidingsvragen uit de arbeidsmarktregio. Omdat samenwerking met het bedrijfsleven hiervoor onmisbaar is, waren regionale bedrijven en instellingen uitgenodigd om in Bemmel het gesprek hierover aan te gaan met vertegenwoordigers van Move to Match. Naast collega’s van beide roc’s, zijn ook collega’s van gemeenten, brancheverenigingen, overheidsinstanties en andere onderwijsinstellingen uitgenodigd.

Leren voor iedereen

Hoofdspreker Radboud Dam is programmamanager Leven Lang Ontwikkelen bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Radboud benadrukte het belang van leren en ontwikkelen voor iedereen op iedere leeftijd. “We doen het al heel goed en veel moet nog beter! Succesfactoren zijn de samenwerking met onderwijs, bedrijfsleven en lokalen overheid en partijen. Deze samenwerking vraagt om realisme: de urgentie en keuze voor LLO voor individuen is complex en uitdagend. Laten we daar samen bij stil staan en zo heel Nederland in beweging krijgen!”

Enthousiast over LLO

In het panelgesprek kwam duidelijk de motivatie van alle betrokkenen naar voren. Mooie voorbeelden ter inspiratie, maar ook discussie over de uitdagingen waar we met elkaar voor staan.

Annemiek Keesman, panellid tijdens het event en werkzaam als adviseur Leren & Ontwikkelen bij Opella, zegt er het volgende over: “Er is landelijk al heel veel denk- en voorwerk gedaan om de kloof tussen arbeidsmarktvraagstukken en opleidingen in de zorg kleiner te maken. Zelfs succesvolle pilots. Waar het nu op aan komt is dat zorgorganisaties in onze regio met elkaar het lef hebben om daadwerkelijk stappen te gaan zetten om toekomstbestendig opleiden te gaan implementeren, waarbij obstakels samen worden opgelost. Sharing is caring!”

Onder leiding van het Drumcafé is op muzikale en energieke wijze de samenwerking versterkt en is iedereen klaargestoomd voor de creatieve werkvorm waarin er letterlijk en figuurlijk gebouwd is aan het dichter bij elkaar brengen van arbeidsmarktvraagstukken en opleidingen.

De bijeenkomst werd afgesloten door Stand-up musician Bart Kiers met een unieke op maat gemaakte song als samenvatting van het event. Met zijn teksten hield hij de aanwezigen een scherpe en humoristische spiegel voor.

Meer weten over Move to Match? Ga naar www.movetomatch.nl of neem contact met een van de projectleiders: Rinske Schaffers, projectleider LLO bij Rijn IJssel r.schaffers@rijnijssel.nl of Hans Kersten, projectleider LLO bij ROC Nijmegen hans.kersten@roc-nijmegen.nl.

Bekijk ons opleidingsaanbod

Meer nieuws

Ben jij een werktuigkundige zij-instromer of werkzoekende met affiniteit voor elektrotechnische installatietechniek? Volg dan het traject Mbo-certificaat Basisvaardigheden elektrotechnische installaties.

Met het Mbo-certificaat Basisvaardigheden elektrotechnische installaties op zak, kun je aan het werk bij een installatiebedrijf.

Wij verwelkomen een nieuwe adviseur LLO in ons midden, Helmy de Louwere. Samen met Endy Kleij beantwoorden zij al jouw vragen over LLO trajecten in de sector Zorg en Welzijn. Helmy vervangt Claudia Koper. Je kunt Helmy bereiken via 06 14245583 / h.d.louwere@rijnijssel.nl

Claudia bedankt alle partners voor de samenwerking en voor hun vertrouwen in ons aanbod.

Helmy is zeer gemotiveerd om haar expertise in te zetten en daarmee bij te dragen aan doelstellingen op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen.

Ben jij zorg- of welzijnsmedewerker en wil je jezelf verder ontwikkelen zodat je jouw cliënten beter kunt begeleiden? Wie weet past het traject "Mbo-certificaat C0101 Ondersteunen en begeleiden in de maatschappelijke zorg Niveau 3" dan bij jou.

Je leert ondersteunen en begeleiden bij activiteiten. Je helpt jouw cliënten bij het voeren van eigen regie waar mogelijk. En ondersteunt waar nodig.

Meer weten?: Mbo-certificaat C0101 Ondersteunen in maatschappelijke zorg Niveau 3 - Move to Match